PÅ BESTÄLLNING AV LINNEA LUND,
VÅR IDENTITET, VÅR STYRKA

VAD ÄR "MADE ON DEMAND" AV LINNEA LUND?

För att följa våra värderingar och producera på ett etiskt och förnuftigt sätt väljer vi en tillverkningsprocess "made on demand". Det innebär att du från vår hemsida eller våra butiker i Paris och Stockholm kan välja den modell med den färg du önskar för att den sedan ska tillverkas för dig och bara för dig. "Made on demand" är det som gör Linnea Lund unikt och starkt. Det är så vi kan bevara vår planet och dess resurser, bidra till ett annat sätt att konsumera mode och erbjuda dig couture och skräddarsydda plagg, speciellt designade för dig.

VAD ÄR SKILLNADEN MOT ATT FÖRHANDSBESTÄLLA I VÅGOR?

Till skillnad från förbeställning i etapper, där produktionen endast sker
när en viss kvot av beställningar har uppnåtts eller förbeställningsperioden är över, kan tillverkningen av en produkt påbörjas så snart beställningen (och betalningen) har gjorts.På så sätt besvarar vi dina önskemål
vi dina önskemål.

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

How does it work exactly?

4

Som du önskar får du ditt värdefulla paket hemskickat eller i butik, två till tre veckor senare

1

Du väljer din modell och väljer din färg från vår katalog

2

Du kan anpassa din artikel

3

När din beställning har validerats tillverkas den omedelbart i Italien

5

You can return the product if it does not suit you. All conditions and steps
for a return are specified in the form included in your package. For any
questions or requests, you can also contact us by email at info@linnealund.com

Vem tillverkar Linnea Lunds föremål i Italien?

Sedan Linnea Lunds tidiga dagar har vi arbetat hand i hand
med en familjeverkstad i Fano. Marco och hans mamma Linda arbetar varje
dag för Linnea Lund och ställer sin expertis till förfogande för våra skapelser. Ett
mycket noggrant arbete som gör att vi kan designa cashmereplagg av exemplarisk kvalitet
och som blir alltmer komplexa.

"With Linnea Lund I cherish the hope and desire to make ethical cashmere more accessible."