We are in Vogue!

Vi är i Vogue!

Av Charlotte Bjorklund

We are in Vogue!
Inget mer att tillägga, då Wow och läs bara artikeln här :-)