The clogs, the new biggest trend for summer !

Träskorna, sommarens nya största trend!

Av Agathe Mangin

The clogs, the new biggest trend for summer !

Gala.frs redaktion förförs av våra svenska handgjorda träskor, tack för denna höjdpunkt!

Se hela Galas artikel